Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Cẩm Thủy

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
90/KH-UBND 25/05/2020 KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị 1048/CT-BGDĐT ngày 28/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tự chủ giáo dục đại học
904 /UBND - VHTT 25/05/2020 Về việc tập trung chỉ đạo đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, trên môi trường điên tử.
03/TB-HDXTGV 22/05/2020 thông báo kết quả kiểm tra điều kiện tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng kí tại phiếu đăng kí dự tuyển và triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong kì xét tuyển giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học năm 2020
876/UBND-YT 20/05/2020 V/v tăng cường thực thi Luật Phòng, chốngtác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2020,Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020
83/KH-UBND 20/05/2020 báo số 30/TB-VPCP ngày 23/01/2020 của Văn phòng Chính phủ và Kế hoạch số 878/KH-BCĐ ngày 28/2/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
84/KH-UBND 20/05/2020 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Dự án kiểm kê, lập danh sách mục di sản văn hóa phi vật thể trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bànhuyện Cẩm Thủy năm 2020
86/KH-UBND 20/05/2020 KẾ HOẠCH Thực hiện “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020” trên địa bàn huyện Cẩm Thủy năm 2020
82/KH-UBND 19/05/2020 KẾ HOẠCH Triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2020
849/UBND - VHTT 18/05/2020 Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trong tình hình mới
848/UBND-LĐTBXH 18/05/2020 V/v Chốt sổ, trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động bị chấm dứt hợp động lao động.
841/UBND-LĐTBXH 15/05/2020 V/v thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Lao động – TBXH về tình trạng mua bán sổ BHXH để trục lợi
833/UBND-VP 15/05/2020 V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
840/UBND-VP 15/05/2020 V/v tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
78/KH - UBND 15/05/2020 KẾ HOẠCH Đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020
999 /QĐ-XPVPHC 14/05/2020 QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính
1 2 3 4 5 6