Đánh giá của bạn về trang thông tin điện Cẩm Thủy
178 người đã bình chọn
902 người đang online
http://thp.thanhhoa.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx?idAgen=43
http://click.accesstrade.vn/adv.php?rk=0002s1000gow

Hội nghị sơ kết công tác sản xuất vụ đông 2016, triển khai phương án sản xuất... (01/12/2016)

Ngày 31/11/2016, UBND huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác sản xuất vụ đông - triển khai phương án sản xuất vụ chiêm xuân 2016 – 2017. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy,...

Danh mục kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện giai đoạn 2013-2015, định hương... (07/12/2012)

Thực hiện công tác xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến 2020. UBND huyện Cẩm Thủy kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn huyện các lĩnh vực đầu...

http://113.160.181.45:8080/qlvb/lichct.nsf
http://click.accesstrade.vn/adv.php?rk=0000yk000gow
http://click.accesstrade.vn/adv.php?rk=0000si000gow